Equip

L’equip d’Arqcoas.

albert

ALBERT SIMÓ BAYONA 

Director General i Soci Fundador
Arquitecte Superior

tuttii sofas

EUGÈNIA RODRIGUEZ SEGARRA

Sòcia i Cap d’Arquitectura

Arquitecta Superior

TOTSBR

MACIÀ JOVÉ RODES
Staff
Arquitecte Superior

MIREIA CAPELLINO CASTELLNOU
Staff
Arquitecta Superior

RUTH FLORENSA ARESTÉ
Staff
Arquitecta Superior

FELIX MONTAGUT JARIA
Staff
Tècnic Projectista

XAVIER CUBELES FLORENSA
Staff
Delineant

MERCÈ PONS PONS
Staff
Responsable departament administració

FERNANDO POMARES MATEU
Staff
Responsable departament comptabilitat