Perfil

Arqcoas és un estudi d’Arquitectura, amb una trajectòria de més de 25 anys.
L’any 1993, l’arquitecte Albert Simó Bayona s’incorpora a la empresa, i l’any 2000 es fa càrrec del despatx. Posteriorment, l’any 2002, s’hi uneix la arquitecta Eugènia Rodríguez i Segarra i el seu equip.

Es tracta d’un despatx integrat per professionals especialitzats en les diferents tasques que engloba el mon de l’arquitectura i l’urbanisme. Arquitectes, arquitectes tècnics, interioristes, delineants, administratius… formen un gran equip, un engranatge que fa possible el desenvolupament de tota mena de projectes d’arquitectura i urbanisme, recolzats pels seus col·laboradors externs habituals: enginyers, arquitectes urbanistes, paisatgistes, dissenyadors gràfics…Arqcoas dóna un servei de gestió global de projectes i obres. Això és: des de l’assessorament i gestió prèvia a qualsevol projecte, passant pels estudis i avantprojectes, projectes executius i direccions de les obres.

Aquesta gestió global, d’una obra edificada en els 10 últims anys de 759.193m2, implica un gran rigor en la redacció dels projectes i vetllar pel seguiment del procés constructiu de l’execució de l’obra
Arqcoas cerca una arquitectura atemporal i rigorosa. Entenent la arquitectura com un “vestit a mida”, a la mida del lloc i de les persones. Els projectes i obres d’Arqcoas es podrien definir com a arquitectura racional alhora que expressiva, amb una imatge càlida i amable, per una ciutat moderna.