Planejament i Espai Públic

REFORMA DE LA PLAÇA SANT FRANCESC. LLEIDA